Tehnički pregled vozila

Od sada i u naseljima Banovo brdo, Cerak, Vidikovac, Rakovica i na celoj teritoriji Čukaricei tehnički pregled vozila. Tehnički pregled ispravnosti vozila je veoma važan faktor bezbednosti saobraćaja. Samo tehnički ispravno vozilo može garantovati njegovu bezbednu primenu pa je, sa tog razloga, tehnička ispravnost vozila i osnovni uslov za registraciju vozila.

Tehnički pregled cene

Ovlašćenje od Mup-a do 3,5 tone najveće dozvolenje mase.

 Tehnički Pregled putnički program   6000 rsd.

 Tehnički Pregled 4x4                        6000 rsd.

 Tehnički Pregled teretno 3,5tone     7000 rsd.