Tehnički pregled vozila

Od sada i u naseljima Banovo brdo, Cerak, Vidikovac, Rakovica i na celoj teritoriji Čukaricei tehnički pregled vozila. Tehnički pregled ispravnosti vozila je veoma važan faktor bezbednosti saobraćaja. Samo tehnički ispravno vozilo može garantovati njegovu bezbednu primenu pa je, sa tog razloga, tehnička ispravnost vozila i osnovni uslov za registraciju vozila.

Tehnički pregled cene

Ovlašćenje od Mup-a do 4 tone najveće dozvolenje mase.

Tehnički Pregled do 1300cmm   1200 rsd.

Tehnički Pregled do 2000cmm   1500 rsd.

Tehnički Pregled do 2000cmm   2000 rsd.

Tehnički Pregled teretno             2000 rsd.