SVE NA JEDNOM MESTU

BEZ ODLASKA U MUP 

Želimo da istaknemo da nema potrebe da idete u MUP i da sve završavate kod nas u kancelariji na tehničkom pregledu.

(šalter za izdavanje registracione nalepnice)

REGISTRACIJA VOZILA U MUP-U

Prva registracija,promena vlasništva,sve promene,odjava tablica , invalidi i taxi vozila preko nas

PLAĆANJE POREZA KOD NAS BEZ ODLASKA U PORESKU UPRAVU

brzo na licu mesta kod nas isključivo sa kupoprodajnim ugovorom

USLUGE

Izrada kupoprodajnog ugovora -ugovora o poklona.

Obavezno osiguranje DUNAV,SAVA,GENERALI,kod nas u poslovnici možete kupiti polisu osiguranja,zelenui karton.

Kod nas možete izvršiti prenos bonusa sa vašeg starog vozila na novonabavljeno dodatkom kupoprodajnog ugvora(kopija)

od staro vozila i stare polise (kopija).

Zastupnici ALTA PAY institucije,kod nas uplata na licu mesta karticom ili gotovinom.