Prenos vlasništva

Prenos vlasnistva vozila BEOGRAD

Za prenos vlasništva vozila neophodno je: sastaviti kupoprodajni ugovor, overiti potpise kupca i prodavca kod notara.

Ukoliko lice poseduje ovlašćenje od strane prodavca za prodaju vozila onda potpis on overava u ime prodavca a kupac overava svoj.

Ukoliko su prodavac i kupac iz različitih gradova svoje potpise na ugovoru mogu pojedinačno overiti svako u svom gradu (npr.kupac overi već sastavljen ugovor u svom gradu i pošalje prodavcu da i on overi  potpis u svome gradu).

Posle overe potpisa treba platiti porez na prenos apsolutnih prava po stopi od 2,5% na katalošku vrednost (ta vrednost se određuje prema katalogu koji izdaje AMSS).

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se u Poreskoj upravi na opštini prodavca. Rok za plaćanje poreza je 15 (petnaest) dana od dana sastavljanja ugovora.

Kod nas možete obaviti sastavljanje ugovora a nakon overe potpisa možete nam poveriti plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava (odlazimo u poresku upravu prodavca i plaćamo porez). Nakon toga možemo u zavisnosti da li je vozilo registrovano ili ne obaviti i uslugu odlaska u MUP radi registracije ili promene saobraćajne dozvole na ime novog vlasnika.

Ako Vas zanima koliko iznosi porez na prenos apsolutnih prava obratite nam se preko telefona ili mejlom pošaljite podatke o Vašem vozilu i dobićete informaciju o tome.

Ako je u pitanju kupoprodaja između pravnih i fizičkih lica, dva pravna ili fizičko - pravno procedura je drugačija a i porez i zavisi od nabavke vozila kod pravnog lica. Za dalje informacije pozovite nas ili nam pišite.

OBAVEZNO SAČUVATI KOPIJU KUPOPRODAJNOG UGOVRA I POLISE OSIGURANJA RADI PRENUSA BONUSA(POPUSTA)NA NOVI AUTOMOBIL.

prenos vlasništva,čukarica.prenos vlasništva rakovica.

Kontaktirajte nas za više informacija >>>

Saturday the 20th
Made by Internet Marketing Srbija and Made by Internet Marketing and BigCommerce Review